Dopravní stavby

 

Projektová práce a inženýrská činnost ve fázích přípravy staveb a realizací staveb pro:

 • místní komunikace
 • silnice
 • obytné zóny i kompletní řešení
 • propustky
 • polní cesty
 • pasport místních komunikací
 • připojování komunikací a nemovitostí na komunikace
 • chodníky
 • cyklostezky
 • parkoviště
 • půmyslové zpevněné plochy
 • účelové komunikace
 • pasport dopravního značení

 

Vybrané Realizace Projektové Činnosti:

 • stavební obnovy propustků, odvodnění komunikací, pasporty dopravních značení apod.
 • rekonstrukce místních komunikací pro MÚ Kdyně, MÚ Klenčí p.Č, MÚ Domažlice, Ob.Ú. Česká Kubice, Postřekov, Štěnovice, Černošín, …
 • hospodářské sjezdy, komunikační napojení , …
 • návrhy úprav dopravních řešení ( MÚ Kdyně , … )
 • stavební úprava Benešovy a Domažlické ulice s okružní křižovatkou v Horšovským Týně
 • obytné zóny Dobřany-Malá Strana , Hošťka, Štěnovice, Postřekov vč. technické infrastruktury
 • cyklostezky Vejprnice, Tlučná, Železná, …
 • Hlohová – Oprava silnice III/1854 a III/1855
 • Domažlice – Revitalizace sídliště 17.listopadu
 • Bezbariérové pěší trasy Vodní Újezd, Česká Kubice, Kamenný Újezd, …
 • opravy silničních povrchů pro ŘSD a SÚS

Reference

Průřez projekční činností posledních let