Kompletní projektová a inženýrská činnost

V PŘÍPRAVNÝCH I REALIZAČNÍCH FÁZÍCH STAVEB

O společnosti IK Plzeň

Inženýrská kancelář IK Plzeň s.r.o. provádí kompletní projektovou a inženýrskou činnost v přípravných i realizačních fázích výstavby dopravních a občanských staveb v Plzeňském kraji a jeho blízkém okolí.

Činnost jsme zahájili 1.10.1992 jako inženýrská kancelář pro stavby vodohospodářské, ekologické, inženýrské a občanské s právní formou fyzická osoba s jedním zaměstnancem. Po rozšíření kanceláře o další činnosti jsme v březnu 1994 založili společnost s ručením omezeným s názvem „Inženýrská kancelář Bartoň-Hajšman s.r.o.“. Od 1. dubna 2005 trvale přistoupil k firmě nový společník a oprávnění firmy se rozšířilo na stavby dopravní.
Nyní se inženýrská kancelář orientuje na projekční práce a provádění investorsko – inženýrské činnosti při přípravě a realizaci dopravních staveb i občanských staveb. Pro vodohospodářské stavby od 1.dubna 2007 provádíme pouze investorsko – inženýrskou činnost.

Ke svěřeným projektům zajišťujeme všechny stupně projektových dokumentací, tzn. kompletní dokladovou část, spolupráci s vlastnickým projednáním a potřebná povolení včetně správních.

Od května 2013 firma z původního názvu „Inženýrská kancelář Bartoň-Hajšman s.r.o“ změnila název a sídlo z Plzně do Domažlic a od července 2016 se přestěhovala do Kdyně.

IK Plzeň – projekty dopravní infrastruktury

Inženýrská kancelář IK Plzeň s.r.o. se dlouhodobě specializuje na projektovou a investorsko-inženýrskou činnost v oblasti dopravních a občanských staveb. Dodáváme komplexní projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury.

Zajišťujeme veškeré vstupní podklady (geodetické zaměření, geotechnický průzkum, diagnostika vozovek, hlukové studie atp.) i subdodávky specializovaných profesí, pro které zajišťujeme koordinaci. Zpracováváme rovněž projektové dokumentace částí staveb formou subdodávek.

Navrhneme Vám dopravní řešení včetně zajištění projektů pro všechny obory staveb od sjezdů k rodinným domkům, přes areály obytných zón, přeložky silnic, obchvaty a průtahy měst a obcí, rekonstrukce silnic a místních komunikací, ale i řešení koncepce dopravy a studií zastavitelnosti a parcelace území.

Realizace projekční činnosti:

 • stavební úpravy silnic II. třídy v Horšovským Týně
 • obytné zóny např. Dobřany-Malá Strana , Hošťka, Postřekov vč. technické infrastruktury
 • opravy silničních povrchů pro ŘSD a SÚS
 • cyklostezky Vejprnice, Tlučná, Železná, …
 • Bezbariérové pěší trasy Vodní Újezd, Česká Kubice, Kamenný Újezd, …
 • rekonstrukce místních komunikací Domažlice, Vejprnice, Dobřany, Dnešice, Vstiš, …

Nabízíme

 • výběr staveniště
 • zpracování studie proveditelnosti nebo vyhledávací studie
 • zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • obstarání potřebných dokladů pro územní řízení
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • obstarání potřebných dokladů pro stavební povolení
 • získání stavebního povolení
 • výpomoc a součinnost pro získávání dotací s vazbou na administrátora dotací
 • zpracování prováděcí dokumentace stavby
 • výpomoc s výběrem zhotovitele
 • výkon autorského dozoru stavby až do její kolaudace
 • provádění pasportů dopravního značení a pasportů místních komunikací

 

Zajištění

Ke svěřeným projektům zajišťujeme všechny stupně projektových dokumentací, tzn. kompletní dokladovou část, spolupráci s vlastnickým projednáním a potřebná povolení včetně správních.

Technický

Disponujeme odpovídajícím technickým a programovým vybavením umožňujícím zpracování projektových dokumentací včetně jejich oceňování. Výpočetní technika je doplněna kapacitními výstupními zařízeními, která zajišťují kvalitní výstupy i kompletace dokumentací.

Oprávnění

Naše projektová kancelář má oprávnění k podnikání na příslušné činnosti související s projektovou a inženýrskou činností včetně technického dozoru investora.

19
Na trhu
200
Projektů

Jsme take na Facebook!

Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktní informace