Služby

Cílem naší společnosti je nabídnout investorovi komplexní služby v rámci projekční práce a provádění investorsko - inženýrské činnosti při realizaci dopravních stavebobčanských staveb.

Nabízíme

 • výběr staveniště
 • zpracování studie
 • zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • obstarání potřebných dokladů pro územní řízení
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • obstarání potřebných dokladů pro stavební povolení
 • získání stavebního povolení
 • výpomoc a součinnost pro získávání dotací s vazbou na administrátora dotací
 • zpracování prováděcí dokumentace stavby
 • výběr zhotovitele
 • výkon technického dozoru stavby až do její kolaudace
 • provádění pasportů dopravního značení a pasportů místních komunikací