Průřez projekční činností posledních let

Bezbarierové pěší trasy Kařez

 • projekt, přípravu a technický dozor staveb
 • součinnost na zajištění dotací
 
 Bezbarierové pěší trasy Kařez

 

 

 

 

 

 

Cyklostezka Písek

 • projekt, přípravu a autorský dozor staveb
Cyklostezka Písek  
Cyklostezka Písek  

 

 

 

 

 

 

Stavební úpravy ulic K Draganci, Nad dráhou a Studentská II. část v obci Vejprnice

 • projekt, přípravu a technický dozor staveb
 • přestavba místní komunikace K Draganci z kategorie "C" na "D1"
 • stavební úpravy místní komunikace kategorie "C" Nad dráhou
 • vozovka z asfalto-betonu
 • po obou stranách silnice podélná stání
 • vjezdy, parkovací stání a chodníky z betonové dlažby
 K Draganci Nad Dráhou   
K Draganci Nad Dráhou  

 

Stavební úpravy ulice Dr. E. Beneše s okružní křižovatkou v Horšovském Týně

 • rekonstrukce místní komunikace II/200 včetně připojení silnice II/197 malou okružní křižovatkou
 • obě komunikace jsou obousměrné dvoupruhové s asfaltovou vozovkou
 • zohlednili jsme zvýšené účinky TNV od pomalé a neplynulé dopravy při vjezdu na kruhový objezd
 Dr. E. Beneše, Horšovský Týn Dr. E. Beneše, Horšovský Týn   Dr. E. Beneše, Horšovský Týn
Dr. E. Beneše, Horšovský Týn Dr. E. Beneše, Horšovský Týn Dr. E. Beneše, Horšovský Týn

 

Domažlická ulice, Horšovský Týn

 • úpravy komunikací a terénní úpravy zahrnovaly komunikaci funkční kategorie B a komunikace obytné oblasti MK C
 • součástí stavby byly sjezdy na jednotlivé pozemky, dopravní značení, odvodnění a zemní práce související s realizací komunikací a prodloužení vodovodu
 • řešení doprovodného pěšího chodníku a křižovatkových napojení s nezbytnými úpravami
 • z inženýrských sítí jsme navrhovali VO v celém rozsahu stavebních úprav, přeložky NN do země, přeložku vzdušného sdělovacího kabelu a nový úsek dešťové kanalizace
 Domažlická ulice Domažlická ulice  Domažlická ulice 
Domažlická ulice Domažlická ulice Domažlická ulice

 

Obytná zóna Ústavní, Dobřany

 • projekt a příprava staveb
 • nová obytná zóna je navržena převážně na pozemcích, které byly využívány jako pole
 • výstavba komunikací a inženýrských sítí je zkoordinována se stávajícími vedeními
 • nové inženýrské sítě jsou umístěny tak, aby byly provozovateli lehce přístupné
 • dokumentace stavby řešila dopravní infrastrukturu formou komunikací MK D1
 • vozovka z asfalto-betonu, vjezdy, parkovací stání a chodníky z betonové dlažby
Obytná zóna Ústavní     
Obytná zóna Ústavní    

 

Stavební úpravy místní komunikace, chodník pro pěší v Dnešicích

 • projekt a příprava staveb
 • rekonstrukce místní komunikace uvnitř zástavby
 • silnice je provedena jako netuhá konstrukce, pojezdové části komunikací z asfalto-betonu včetně parkovacích ploch a připojování ostatních ÚK
 Dnešice Dnešice  Dnešice 
Dnešice Dnešice Dnešice
 Dnešice Dnešice  Dnešice 
Dnešice Dnešice Dnešice

 

Obytná zóna II. etapa a obytná zóna Pod Malincem a Na zbytkách, Štěnovice

 • předmětem zakázky byla páteřní komunikace, vedlejší komunikace a propojovací chodník
 • výstavba komunikací se skládala ze stavebních úprav zajišťujících bezpečný pohyb chodců a vozidel, zavedení prvků pro bezpečné míjení a otáčení vozidel, zajištění normových šířek pro přístup vozidel IZS
 • další úpravy zahrnovaly sjezdy na pozemky, dopravní značení, odvodnění a zemní práce
 • součástí bylo řešení doprovodného pěšího chodníku a křižovatkových napojení s nezbytnými úpravami
Štěnovice     
Štěnovice    

 

Rekonstrukce místní komunikace s napojením na silnici II/605 vč. potřebné infrastruktury, Kařez

 • projekt a příprava staveb
 • stavební úpravy za účelem převedením komunikace do funkční skupiny D1 (obytná zóna) a vytvoření chodníkových napojení na zbytek obce
 • řešila se bezpečnost chodců i vozidel, sjezdy na pozemky, dopravní značení, odvodnění a zemní práce související s realizací komunikací a oprav dešťových kanalizací
 • změny zahrnovali též realizaci doprovodného pěšího chodníku, křižovatkových napojení a inženýrských sítí
 Kařez    
Kařez    

 

Klenčí pod Čerchovem

 • řešení dopravní infrastruktury stávajících komunikací kategorie C přestavbou na MK C a MK D1
 • úpravy komunikací a terénu zahrnovaly též sjezdy na jednotlivé pozemky,dopravní značení, odvodnění a příslušné zemní práce
 • součást změn tvořil doprovodný pěší chodník, křižovatková napojení s nezbytnými úpravami a realizace inženýrských sítí
 Klenčí pod Čerchovem    
Klenčí pod Čerchovem    

 

Stavební úprava ulice Na Vilově v Chrástu - MOK 5/20 D1

 • vyřešení nevhodného křižovatkového uzlu a stavební úpravy místní komunikace
 Na Vilově, Chrást    
Na Vilově, Chrást    

 

Parkoviště Vodárna Plzeň

 • stavební úpravy za účelem zhotovení parkovacích míst pro osobní automobily zaměstnanců vodárny včetně ostrůvků se zelení a stromy
Parkoviště Vodárna Plzeň     
Parkoviště Vodárna Plzeň    

 

Polní cesty

 Hadrava  Polní cesta  Polní cesta
Hadrava Polní cesta Polní cesta
 Polní cesta Polní cesta  Polní cesta 
Polní cesta    Polní cesta Polní cesta  

 

Propustky

 Propustky Propustky  Obnova propustku Poběžovice-Otov 
Propustky Propustky Obnova propustku Poběžovice-Otov
 Propustek Němčice Propustek   Slavíkovice, Most
Propustek Němčice Propustek Slavíkovice, Most

 

Areály SÚS Domažlice a Horšovský Týn

 Odvodnění SÚS Odvodnění SÚS   SÚS Domažlice
Odvodnění SÚS Odvodnění SÚS SÚS Domažlice
 SÚS Domažlice  SÚS Domažlice  
SÚS Domažlice SÚS Domažlice  

 

Výspravy krytů komunikací

 Výspravy krytů komunikací    
Výspravy krytů komunikací