O společnosti IK Plzeň

Inženýrská kancelář IK Plzeň s.r.o. provádí kompletní projektovou a inženýrskou činnost v přípravných i realizačních fázích výstavby dopravníchobčanských staveb v Plzeňském kraji a jeho blízkém okolí.

Činnost jsme zahájili 1.10.1992 jako inženýrská kancelář pro stavby vodohospodářské, ekologické, inženýrské a občanské s právní formou fyzická osoba s jedním zaměstnancem. Po rozšíření kanceláře o další činnosti jsme v březnu 1994 založili společnost s ručením omezeným s názvem "Inženýrská kancelář Bartoň-Hajšman s.r.o.". Od 1. dubna 2005 trvale přistoupil k firmě nový společník a oprávnění firmy se rozšířilo na stavby dopravní.

Nyní se inženýrská kancelář orientuje na projekční práce a provádění investorsko - inženýrské činnosti při přípravě a realizaci dopravních staveb i občanských staveb. Pro vodohospodářské stavby od 1.dubna 2007 provádíme pouze investorsko - inženýrskou činnost.

Ke svěřeným projektům zajišťujeme všechny stupně projektových dokumentací, tzn. kompletní dokladovou část, spolupráci s vlastnickým projednáním a potřebná povolení včetně správních.

Disponujeme odpovídajícím technickým a programovým vybavením umožňujícím zpracování projektových dokumentací včetně jejich oceňování. Výpočetní technika je doplněna kapacitními výstupními zařízeními, která zajišťují kvalitní výstupy i kompletace dokumentací.

Naše projektová kancelář má oprávnění k podnikání na příslušné činnosti související s projektovou a inženýrskou činností včetně technického dozoru investora.

Od května 2013 firma z původního názvu "Inženýrská kancelář Bartoň-Hajšman s.r.o" změnila název a sídlo z Plzně do Domažlic a od července 2016 se přestěhovala do Kdyně.