Dopravní stavby

Projektová práce a inženýrská činnost ve fázích přípravy staveb a realizací staveb pro:

 • místní komunikace
 • silnice
 • obytné zóny i kompletní řešení
 • propustky
 • polní cesty
 • pasport místních komunikací
 • připojování komunikací a nemovitostí na komunikace
 • chodníky
 • parkoviště
 • půmyslové zpevněné plochy
 • účelové komunikace
 • pasport dopravního značení

Vybrané realizace projektové činnosti:

 • rekonstrukce polních cest pro Pozemkový úřad Klatovy v Chudeníně u Nýrska, ve Žďáru u Naležovských Hor, u Myslívu a u Hadravy
 • stavební obnovy propustků, odvodnění komunikací, pasporty dopravních značení apod.
 • rekonstrukce místních komunikací pro MÚ Kdyně, MÚ Chrást, MÚ Domažlice, Ob.Ú. Česká Kubice
 • hospodářské sjezdy, komunikační napojení , …
 • návrhy úprav dopravních řešení ( MÚ Tachov , … )
 • stavební úprava Benešovy a Domažlické ulice s okružní křižovatkou v Horšovským Týně
 • obytné zóny Dobřany Ústavní , Štěnovice vč. technické infrastruktury
 • cyklostezky Habarticka, cyklostezka Písek
 • Hlohová - Oprava silnice III/1854 a III/1855
 • Domažlice - Revitalizace sídliště 17.listopadu

 

Referenční projekty investorsko – inženýrské činnosti:

 • výstavba průtahu silnice městem Starý Plzenec, vč.vyvolaných překládek kanalizace a vodovodů
 • rekonstrukce ulic Dnešice,Hromnice
 • Pěší bezbarierové trasy Nepomuk - Nádražní ulice