IK Plzeň - projekty dopravní infrastruktury

Inženýrská kancelář IK Plzeň s.r.o. se dlouhodobě specializuje na projektovou a investorsko-inženýrskou činnost v oblasti dopravníchobčanských staveb. Dodáváme komplexní projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury.

Zajišťujeme veškeré vstupní podklady (geodetické zaměření, geotechnický průzkum, diagnostika vozovek, hlukové studie atp.) i subdodávky specializovaných profesí, pro které zajišťujeme koordinaci. Zpracováváme rovněž projektové dokumentace částí staveb formou subdodávek.

Navrhneme Vám dopravní řešení včetně zajištění projektů pro všechny obory staveb od sjezdů k rodinným domkům, přes areály obytných zón, přeložky silnic, obchvaty a průtahy měst a obcí, rekonstrukce silnic a místních komunikací, ale i řešení koncepce dopravy a studií zastavitelnosti a parcelace území.

Realizace projekční činnosti:

  • stavební úpravy silnic II. třídy v Horšovským Týně
  • obytné zóny Dobřany Ústavní , Štěnovice vč. technické infrastruktury
  • cyklostezky Habarticka, cyklostezka Písek
  • rekonstrukce místních komunikací

Příklady investorsko-inženýrské činnosti:

  • průtah II/180 Dobřany pro Město Dobřany o objemu prací 20 mil. Kč
  • výstavba obalovny živičných drtí Letkov o rozpočtových nákladech vč. technologie 66 mil. Kč pro Silnice Nepomuk a.s. a přípravu obalovny živičných drtí Nová Hospoda pro BERGER Bohemia a.s. Plzeň
  • obytná zóna Na Bábě v Domažlicích

Kontakty

Inženýrská Kancelář Tel.: +420 377 441 105
IK Plzeň s.r.o. Mobil: +420 603 261 113
Zborovská 37, 301 00 Plzeň Email: plzen@ikplzen.cz

Kompletní kontakty